Uitleg over licht hoofdtrauma

Hersenschudding of whiplash?

De termen hersenschudding en whiplash worden vaak naast en door elkaar gebruikt. De visie van de revalidatiearts van Hersenplan is dat beter gesproken kan worden van een ‘hoofd/nek trauma’. Zowel het hoofd als de nek zijn tenslotte betrokken bij eenzelfde ongeval. Na een hoofd/nek trauma is het belangrijk dat zowel klachten van de nek (pijn, stijfheid etc.) als van het hoofd (duizeligheid, pijn, moeite met nadenken, handelen, het verwerken van prikkels etc.) in kaart gebracht worden. Op basis van alle klachten tezamen kan goed medisch advies over revalidatie gegeven worden.

‘Licht’ hoofd-hersenletsel; een misleidende term?

De meeste mensen (meer dan 80%) herstellen binnen enkele dagen tot weken van een licht hoofd/nek trauma. Soms kunnen klachten echter lang(er) aanhouden en tot beperkingen in het dagelijks functioneren en werk leiden. Het woord ‘licht’ kan misleidend zijn, omdat sommige mensen de klachten als fors ervaren. Als klachten langer dan een paar weken aanhouden, is het belangrijk om een revalidatieplan voor het herstel te maken.

De gevolgen van licht hoofd-hersenletsel zijn meestal onzichtbaar voor de buitenwereld. Symptomen die het meest voorkomen zijn: moeite met het verwerken van prikkels, zoals licht of geluid, moeite met nadenken en handelen, hoofd en/of nekpijn, duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zien.

Klik op de link voor meer informatie over (onzichtbare) gevolgen:
https://www.hersenstichting.nl/gevolgen/

Uitleg en advies over licht hoofdtrauma in de acute fase

Lees hier wat u kunt doen als u recent een licht hoofd/nek trauma (hersenschudding en/of whiplash) hebt doorgemaakt.