Tweedelijns revalidatiebehandeling

Wat is tweedelijns (revalidatie-)behandeling?

Alle medisch specialisten, en dus ook revalidatieartsen, vallen onder tweedelijnszorg. Hiervoor is een verwijzing van een (huis-)arts noodzakelijk. Er wordt gesproken van tweedelijns revalidatiebehandeling als deze plaatsvindt in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of (zelfstandige) kliniek waar een revalidatiearts samenwerkt met een team van therapeuten (multidisciplinair behandelteam).

Wanneer kiezen voor tweedelijns revalidatiebehandeling?

Als 3-6 maanden na een licht hoofd-hersenletsel, ondanks de juiste stappen in de eerste lijn, herstel nog niet optimaal verloopt, kan verwijzing naar tweedelijns revalidatiebehandeling zinvol zijn. 

Zie ook  “beslisboom behandeling hoofd/nek trauma”

In revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra werken revalidatieartsen samen met een behandelteam van verschillende therapeuten die onderling nauw samenwerken met als doel verbetering van het functioneren van patiënten.

De revalidatiearts van Hersenplan werkt samen met eerstelijns behandelaren die gespecialiseerd zijn in hoofd-hersenletsel. Meestal is eerstelijns behandeling, zeker in de vroege herstelfase, voldoende om goed te herstellen. Als eerstelijnszorg tekort schiet, kan de revalidatiearts van Hersenplan u doorverwijzen voor tweedelijns revalidatiebehandeling.