Problemen met zien, scherpstellen (blikfixatie problematiek)

Het zien/rondkijken kan na een hoofd/nek trauma (tijdelijk) moeilijker zijn; soms wordt het gezichtsveld onrustig of minder scherp waargenomen.

Een deel van de gezonde mensen heeft last van ‘latent scheelzien’ (blikfixatie problematiek). Dat betekent dat de ogen iets meer moeite hebben om samen één (scherp) beeld te vormen. In de gezonde situatie kunnen de oogspiertjes dit voldoende compenseren, waardoor iemand geen klachten ervaart.

Na een hoofd/nek trauma kan deze compensatie tekort schiet, waardoor het beeld onrustig of minder scherp wordt waargenomen. Deze blikfixatie problematiek kan zich ook uiten in hoofdpijn of duizeligheid, bv. bij beeldschermwerk.

Adviezen bij verstoorde blikfixatie:

Problemen met de blikfixatie zijn soms lastig te herkennen en behandelen. Nader onderzoek door een gespecialiseerd ergotherapeut of optometrist/orthoptist is zinvol om de oogbewegingen en oogsamenwerking te onderzoeken. Zij kunnen adviseren over de juiste behandeling:

  • Soms zijn oefeningen voor de ogen zinvol.
  • Soms kan een brilaanpassing een (tijdelijke) oplossing zijn.

Lees meer: