Intake & advies

De adviezen van Hersenplan zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘stepped care behandelprincipe’. Dat betekent: in een vroege fase uitleg, medisch advies en behandeling(en) via eerstelijns behandelaars. En zo nodig in een latere fase doorverwijzen naar tweedelijns revalidatiebehandeling.
Zie ook  “beslisboom behandeling hoofd/nek trauma”

Eerstelijns behandelingen  en Tweedelijns revalidatiebehandeling

Aanmelding

Uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist (bv neuroloog) kan u rechtstreeks aanmelden bij de revalidatiearts van Hersenplan, via beveiligde mail: zorgmail@hersenplan.nl. Als uw arts graag vooraf met mij wil overleggen, kan hij/zij dit kenbaar maken via deze zorgmail.

Werkwijze intake revalidatiearts

Binnen een week na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt u vragenlijsten. Deze worden verzonden via zorgmail met een beveiligde code. Door de ingevulde vragenlijsten als bijlage via beantwoording van deze zorgmail terug te sturen, worden deze automatisch veilig verzonden. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak met de revalidatiearts voor een medische intake. De eerste afspraak vindt telefonisch of via videobellen plaats, afhankelijk van uw keuze. Tijdens deze intake wordt bekeken of er nog een afspraak op locatie nodig is voor bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek.

Medisch advies en revalidatieplan

In het eerste gesprek wordt samen met u in kaart gebracht wel klachten (symptomen) u heeft en welke beperkingen u ervaart in het dagelijks functioneren, thuis en/of ten aanzien van werk. Ook wordt uw medische voorgeschiedenis in kaart gebracht, evenals eventuele medicatie en reeds gevolgde behandelingen. Aan het eind van de intake volgt uitleg over de bevindingen en krijgt u advies over welke behandeling(en) het best bij u lijken te passen. In samenspraak maken we een behandelplan.

Documentatie

Uw gegevens en informatie worden opgeslagen in een beveiligd elektronisch patiëntdossier (EPD). Na afloop van de intake ontvangt u de benodigde verwijzingen en, indien medicatie zinvol blijkt, een recept. Van de intake en het advies wordt een brief gemaakt voor de huisarts en/of uw verwijzend specialist. U ontvangt hiervan ook zelf een afschrift.

Evaluatie

In overleg kan enkele weken tot maanden na de intakefase een vervolgconsult gepland worden om het effect van het ingezette revalidatieplan te evalueren.