Hoofdpijn en/of nekpijn

Pijn kan verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk dat uw arts of fysiotherapeut onderscheid maakt tussen de verschillende vormen van de pijn. Voorbeelden zijn: spierpijn vanuit de nek, uitstralend over het hoofd en/of de schouder(s), meer lokale drukpijn op het hoofd en/of de nek of een andere oorzaak van de pijn. De behandelaanpak verschilt per oorzaak.

Algemene adviezen bij pijn

  • Het is belangrijk om (rustig) te blijven bewegen. Dat is beter dan lang (stil-)staan of zitten.
  • Wissel (lichte) activiteiten en rustmomenten af en bouw activiteiten langzaam op.
  • U kunt zo nodig pijnmedicatie gebruiken, zoals bv. Paracetamol. Echter, gebruik pijnmedicatie niet om toch door te gaan ondanks klachten; dit kan het herstel vertragen.

Fysiotherapie bij pijn

Soms is doorverwijzing naar een fysiotherapeut zinvol; bv. bij spierpijn of verminderde beweeglijkheid van de nek. Er zijn verschillende specialisaties binnen de fysiotherapie, zoals bv. manuele therapie, fasciatherapie of psychosomatische fysiotherapie.

Overleg met uw arts welke vorm van fysiotherapie voor u het meest geschikt is.

Lees meer:

Medicatie bij pijn

  • Neem medicijnen slechts kortdurend in gedurende de eerste dagen tot weken na een licht hoofd/nek trauma.
  • Als pijnmedicatie na de eerste 1-2 weken nog nodig is, neem deze dan bij voorkeur op vaste tijden en in een vaste dosering in en gebruik deze niet toch activiteiten te doen die de pijn verergeren.
  • Gebruik geen opioïden zoals Tramadol en Oxycodon of gebruik deze slechts zeer kort. Deze medicatie belemmert het herstel van de hersenen en verhindert dat u goed kunt voelen wanneer u te veel doet.
  • Gebruik geen ‘pammen’ (bv. Diazepam of Oxazepam). Deze medicijnen zijn ongeschikt voor langdurig gebruik, zijn zeer verslavend en kunnen het herstel na hoofd/nek trauma belemmeren.
  • Wanneer pijnmedicatie (toch) langere tijd noodzakelijk is, gaat de voorkeur uit naar een middel tegen zenuwpijn (neuropatische pijn). Voorbeelden hiervan zijn: Amitriptyline of Pregabaline. Overleg hierover met uw arts.