Revalidatiearts en eigenaar Hersenplan

Een revalidatiearts is een medisch specialist die mensen met beperkingen in hun functioneren door ziekte of ongeval medisch advies geeft en behandelt. Advies en behandeling is erop gericht om het functioneren (dagelijkse activiteiten, hobby’s, sport, werk) te verbeteren. Hierbij wordt in eerste instantie bekeken of er behandelmogelijkheden zijn om symptomen (klachten) te verminderen. Als dit niet, of slecht gedeeltelijk, haalbaar is, wordt in tweede instantie gekeken hoe het functioneren, ondanks de blijvende beperkingen, verbeterd kan worden.

Elsbeth Spakman

BIG - registratienummer: 09047025601
AGB - code revalidatiearts: 0307025601

Drs. Elsbeth Spakman - van de Graaf is sinds 2003 werkzaam als revalidatiearts. Sinds juli 2021 is zij eigenaar van de solistenpraktijk Hersenplan. Elsbeth Spakman heeft zich gespecialiseerd in revalidatie na licht hoofd-nek trauma; hersenschudding en/of whiplash. Tevens heeft zij ruime ervaring met andere vormen van licht hersenletsel.

De revalidatiearts van Hersenplan

Hersenplan – medisch advies & revalidatie is opgericht door drs. Elsbeth Spakman – van de Graaf, revalidatiearts. Zij is sinds 2003 werkzaam als revalidatiearts en heeft ruime ervaring met revalidatiebehandeling na niet aangeboren hersenletsel (NAH). Elsbeth Spakman heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de revalidatiebehandeling in een vroege fase na licht hoofd-hersenletsel. Haar visie is dat herstel (uiteindelijk) beter verloopt als in een vroeg stadium de juiste stappen worden gezet. 

Drs. Elsbeth Spakman – van de Graaf voldoet aan alle voorwaarden om werkzaam te mogen zijn als revalidatiearts. Zij heeft een BIG-registratie en AGB-code voor zowel haarzelf als haar praktijk Hersenplan – medisch advies & revalidatie.

Aan alle scholingen en vereisten voor het medisch specialistisch beroep wordt voldaan.

Hersenplan is goedgekeurd door de NZA als medisch specialistische solistpraktijk.

Advies door de revalidatiearts

U kunt op de website van Hersenplan veel informatie vinden over de gevolgen van licht hoofd-hersenletsel en de behandelmogelijkheden. Toch blijkt het vaak lastig om zelf te bepalen welke behandelaanpak het beste bij u past. Een revalidatieplan ‘op maat’ is  vaak nodig om na van licht hoofd-hersenletsel te komen tot goed herstel. De revalidatiearts geeft medisch advies over uw specifieke situatie. Vervolgens wordt samen met u bekeken welke behandelmogelijkheden er voor u zijn in de eerste lijn.

Eerstelijns behandelingen

Door samen te werken met eerstelijns behandelaren, is Hersenplan laagdrempelig toegankelijk. De aanpak van Hersenplan hierin is uniek. Als (uiteindelijk) toch intensievere revalidatiebehandeling nodig blijkt, verwijst de revalidatiearts van Hersenplan u door naar de tweede lijn.

Tweedelijns revalidatiebehandeling