Beoordeling Hersenplan

Wij hopen dat u tevreden bent over de geboden zorg door de revalidatiearts van Hersenplan. Uw beoordeling kunt u geven via de website van Zorgkaart Nederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-hersenplan-medisch-advies-revalidatie-barendrecht-10019701 

Mocht u toch niet (helemaal) tevreden zijn, dan hopen wij dat u hierover contact opneemt met Hersenplan, zodat wij u een gesprek kunnen aanbieden en dit samen met u kunnen oplossen. Bij het indienen van een schriftelijke klacht zullen wij zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk 6 weken na indiening van deze klacht, met een reactie komen. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning hierin, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die kan helpen met advies en mede kan ondersteunen in het zoeken naar een oplossing. Hersenplan is aangesloten bij Quasir die u, gratis, een onafhankelijke klachtenfunctionaris kan bieden (website: www.quasir.nl email: bemiddeling@quasir.nl). Meer informatie: https://quasir.nl/wp-content/uploads/2021/03/Klachtenregeling-Klachtenbemiddeling-en-Klachtencommissie-Quasir-versie-2020.pdf .

Mocht er onverhoopt toch geen oplossing tot stand komen, dan kunt u zich tot een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie (zorggeschil) wenden om daar het geschil aan voor te leggen. Hieraan zijn voor u (ook) kosten verbonden. Zie: https://zorggeschil.nl/