Het best passende revalidatieplan
bij licht hoofd-hersenletsel

Wat is Hersenplan?

Hersenplan is een initiatief van Elsbeth Spakman, revalidatiearts. Bij Hersenplan krijgt u medisch advies over revalidatie bij problemen in de hersenen die niet zichtbaar zijn op een scan, maar wel leiden tot (forse) beperkingen. De revalidatiearts van Hersenplan stelt samen met u een revalidatieplan op om te werken aan uw herstel.

Hersenplan is een kleine solistenpraktijk, wat betekent dat de praktijk geen eigen revalidatieteam in dienst heeft. De revalidatiearts werkt nauw samen met diverse gespecialiseerde behandelaren in de eerste lijn.

Hersenplan huurt voor enkele uren per week een casemanager in en ondersteuning voor secretariële en administratieve taken. Zo wordt de wachttijd zo kort mogelijk gehouden en worden u vragen zo goed mogelijk opgepakt.

Elsbeth Spakman is grondlegger van de “beslisboom behandeling hoofd/nek trauma” en auteur van het visiestuk: Lees hier het visiestuk ‘Gedoseerde activatie na licht hoofdtrauma voorkomt veel ellende’ (MC, juli 2021)

Werkwijze

De adviezen van Hersenplan zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘stepped care behandelprincipe’. Dat betekent: in een vroege fase uitleg, medisch advies en behandeling(en) via eerstelijns behandelaars. En zo nodig in een latere fase doorverwijzen naar tweedelijns revalidatiebehandeling.
Zie ook beslisboom hoofd/nek trauma

Voor wie is Hersenplan bedoeld?

U kunt bij Hersenplan terecht als uw huisarts of bedrijfsarts licht hoofd-hersenletsel bij u heeft vastgesteld en u na een aantal weken klachten houdt die belemmerend zijn in het functioneren thuis of op het werk.

Aanmelding
Bent u patiënt? Vul dan het contactformulier in doorklik ‘neem contact op’

Neem contact op

Bent u verwijzer? Als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u rechtstreeks een patiënt aanmelden via: hersenplan@zorgmail.nl. Download hier het aanmeldformulier.

Adviezen Vroege Fase Hersenschudding

Patiëntenfolder Hersenschudding
Zakkaart Eerste Hulp bij Hersenschudding